Zakończenie zbierania zamówień mija wraz z dniem
01.11.2021r.